• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Składka członkowska PTTK w 2021 roku

Koleżanki i koledzy,


Zgodnie z Uchwalą nr 189/XIX/2020 Zarzadu Glównego PTTK z 26 września 2020 roku w sprawie wysokosci skladki czlonkowskiej PTTK na rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i oplaty za legitymacje PTTK w roku 2021

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala,

§ 1

1.Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2021 roku w następujących wysokościach:

1)  65,00zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

2)  40,00zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

3) 30,00zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31grudnia 2021 roku,

4)  20,00zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2021 roku do 31grudnia 2021 roku

...

Brak opłacenia składki za bieżący rok pozbawia członka PTTK ubezpieczenia w czasie rajdów oraz pozbawia jego i jego rodzinę prawa do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego.

Uwaga! Osoby, które zalegają z opłaceniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące podlegają przepisom Art. 16 ust. 1 pkt. 3, to jest ustaje ich członkostwo zwyczajne w PTTK, które może zostać przywrócone po opłaceniu zaległych i bieżących składek.

Zarząd oddziału nie ma obowiązku informowania członka PTTK o występującej zaległości (Art. 16 ust. 3-4 Statutu PTTK).

 

Zegar

Linki

Zapraszamy:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama