• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Regulamin Wycieczkowania z Kahel Klubem

 

 • Wycieczki i imprezy Kahel Klubu są organizowane przez członków klubu dla innych klubowiczów i kandydatów, a także dla naszych sympatyków oraz przyjaciół. Nie mają one charakteru komercyjnego. Nikt na nich nie zarabia, ale też nikt nie bierze odpowiedzialności

 • Uczestnik wycieczki powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie. Członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach składki PTTK.

 • Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych.

 • Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu. Ani klub, ani osoba prowadząca nie bierze odpowiedzialności za żadne zdarzenia i szkody wynikłe podczas tej opieki

 • Prowadzącymi wycieczki, rajdy, spływy i trasy zlotów są przodownicy i inni członkowie społecznej kadry PTTK. Dopuszcza się możliwość prowadzenia wycieczki przez osobę nieposiadającą takich wewnętrznych uprawnień PTTK, jednak tylko dla celów szkoleniowych i pod opieką doświadczonego przodownika.

 • Osoby prowadzącej grupę nie wolno wyprzedzać bez jej wyraźnej zgody. Przy większej liczbie uczestników prowadzący wyznacza spośród doświadczonych turystów osobę zamykającą grupę. Osoby zamykające grupę powinny się zmieniać. Jednak do czasu wyraźnego wskazania zmiany wyznaczona osoba nie może samowolnie zrezygnować z pełnienia tej funkcji. Pozostali uczestnicy nie powinni utrudniać wypełniania żadnego z tych zadań.

 • Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni wykazywać zrozumienie dla działania w grupie, od siebie począwszy. Niedopuszczalne jest np. odłączanie się od grupy bez powiadomienia osoby prowadzącej.

 • Prowadzący może usunąć z wycieczki osoby zagrażające bezpieczeństwu albo świadomie i uporczywie działające na szkodę wycieczki, klubu lub innych osób.

 • Palenie tytoniu może odbywać się tylko w taki sposób, aby nie przeszkadzało to w najmniejszym stopniu pozostałym uczestnikom imprezy.

 • KT "Kahel Klub" nie dąży do powiększania liczby uczestników na swoich imprezach przez osoby, które traktują nasze wycieczki tylko jako jedną z wielu ofert. Każdy oczywiście może wędrować z nami, aby zdecydować, czy mu odpowiadamy (i wzajemnie). Jednak należy się liczyć z tym, że kiedyś padnie pytanie (z jego lub naszej strony) "Co dalej?", co z odpowiedzialnością i ubezpieczeniem?

 

Zegar

Linki

Zapraszamy:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama