• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Zostań Członkiem PTTK
Jak Zostać Członkiem

Co daje członkostwo PTTK ?

Co Daje członkostwo PTTK ?

- możliwość uczestniczenia w życiu organizacji związanej z turystyką kwalifikowaną i krajoznawstwem

- ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) podczas uczestnictwa w imprezach turystycznych PTTK, jak i samodzielnych wypraw na terenie Polski oraz Europy.

- możliwość korzystania z różnych form turystyki kwalifikowanej oraz szkoleń, prezentacji, spotkań na preferencyjnych warunkach (niższe wpisowe, pierwszeństwo w zapisach przy ograniczonej liczbie uczestników danej imprezy PTTK)

- dostęp do bieżących informacji o wyjazdach, spotkaniach, imprezach, szkoleniach itp.

- legitymacja PTTK jest zarazem karta rabatową, na podstawie której można uzyskać rabaty do 20% w obiektach noclegowych PTTK, wybranych sklepach ze sprzętem turystycznym, księgarniach oraz na różne inne usługi (więcej informacji szukaj na www.pttk.pl )

- możliwość dostępu do tańszej bazy noclegowej w Europie i poza nią, związanej z Naturfreunde International

 

Jak zostać członkiem PTTK

Aby zostać członkiem PTTK należy zgłosić się do Zarządu wybranego koła PTTK, pobrać deklarację członkowską i ją wypełnić, dołączyć dwa zdjęcia paszportowe. Opłacić składkę członkowską i wnieść opłatę za wyrobienie legitymacji i znaczek członkowski.

Zgłoszenie do jednego z kół PTTK Ziemi Lęborskiej można dokonać poprzez stronę internetową w zakładce kontakt

Art. 10 Statutu PTTK

1. Członkiem PTTK może być osoba zainteresowana realizacją celów Towarzystwa,

deklarująca przestrzeganie Statutu PTTK.

2. Członkostwo jest dobrowolne.

Art. 14

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,

2) uczestniczyć w działalności PTTK, propagować cele PTTK, godnie reprezentować

PTTK,

3) chronić walory naturalne i kulturowe kraju,

4) dbać o majątek PTTK,

5) regularnie opłacać składkę członkowską w swoim oddziale.

Statut PTTK

 


Zegar

Linki

Zapraszamy:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama